اختصاصی ایده آل گیلان/#طنز رئیس جمهور پیام انجمن ساختمانی و تاسیساتی گیلان در انتصاب کیوان محمدی به استانداری گیلان را جدی بگیرد
انجمن ساختمانی و تاسیساتی گیلان در پیامی از رئیس جمهور حسن روحانی خواسته آقای کیوان محمدی را بعنوان استاندار گیلان انتخاب کند.
این انجمن مدعی شده ۱۵۰۰ عضو فعال حقیقی و حقوقی دارد و باسابقه ترین انجمن کارگری و کارفرمایی استان است.
به این ترتیب صاحبنظران معتقدند رئیس جمهور تنها یک راه پیش رو دارد و آن انتخاب آقای کیوان محمدی بعنوان استاندار است.
چرا که اگر رئیس جمهور روحانی این پیام انجمن ساختمانی و تاسیساتی گیلان با ۱۵۰۰ عضو فعال را نادیده بگیرد، بالقوه با یک تهدید جدی مواجه است که در شرایط محاصره اقتصادی کشور، اصلا به نفع امنیت ملی نیست!
چرا که اگر رئیس جمهور کیوان محمدی را به سمت استانداری منصوب نکند، خشم چندهزار کارگر ساختمانی را بخاطر عدم انتخاب استاندار دلخواهشان موجب خواهد شد که این امر با توجه به فشار اقتصادی موجود بر روی طبقه کارگر، هیچ بعید نیست که تبدیل به بحران ملی و فرامنطقه ای نشود.
مخصوصا که ترامپ نیز صبح امروز در تازه ترین توئیت خود بطوری رمزی اظهار کرد : سالها با انجمن ساختمانی و تاسیساتی شیکاگو کار کرده و اغلب آنها با حمایت از او در انتخابات آینده، به دنبال منافع جدی هستند!
هرچند کارشناسان این توئیت را بی ربط به موضوع کیوان محمدی می دانند، اما به هرحال حالا یه چیزی گفتم بی خیال!
چرا که انجمن ساختمانی و تاسیساتی گیلان بیش از ۹۵ درصد پروژه های دولتی و ۵۰ درصد پروژه های خصوصی استان و حتی ۷ درصد پروژه های دولتی کشوری را در اختیار دارد که با یک محاسبه سرانگشتی معلوم می شود زبانم لال اگر این انجمن عریض و طویل با تمام کارفرمایان و کارگران و سرمایه گذاران و … بخواهند قهر کنند، هیچ بعید نیست کار استان گره خورده و کار مملکت به هم بپیچد!
پس بر جناب رئیس جمهور حسن روحانی واجب است تا پیرو پیمانی که تا سال ۱۴۰۰ باهم داریم، فقدان مشاوران و کارشناسان متخصص جهت تعیین گزینه ی استانداری گیلان را با عنایت به درخواست به حق انجمن ساختمانی و تاسیساتی استان جدی گرفته و نگذارند استانداری هم مانند شهرداری رشت دو سال لنگ در هوا بماند و چه کسی بهتر از آقای کیوان محمدی که بعنوان اصلحترین فرد از نعمت خدمتگذاری در قد و قامت استاندار گیلان بهره مند شوند.