آتش سوزی خانه ویلایی در خیابان معلم رشت

به گزارش ایده آل گیلان/ حادثه آتش سوزی در ساعت ۱۴:۰۶ ظهر امروز ۱۰ مرداد ۹۸ به مرکز ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش‌نشانی رشت اطلاع داده شد.

سریعا ۵۴ آتش نشان بهمراه ۱۶ دستگاه خودروی اطفایی و آبرسان به محل حادثه واقع در خیابان معلم، پارک نیکمرام، فولاد لود ۲ اعزام شدند.

شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه بواسطه شدت آتش، وضعیت فوق العاده اعلام شد، افزود: پشت بام دوباب خانه ویلایی با سقف های بهم چسبیده و بدون دیوار آتش بر به شدت در حال سوختن بود که آتش نشانان از سه جهت نسبت به مهار و اطفای آتش اقدام شد.

مومنی علت را در دست بررسی خواند و گفت: در این آتش سوزی یکباب خانه ویلایی و پشت بام یکباب خانه ویلایی دیگر در آتش سوخت که خوشبختانه به کسی آسیب جانی نرسید.

شایان ذکر است: بواسطه شدت شعله های آتش، پرسیانا ی شیروانی متعلق به آپارتمان های ۳ یا ۴ طبقه همجوار دچار آسیب شد که سریعا آتش نشانان با توجه به خنک سازی و جداسازی از بروز آتش در پشت بام های آپارتمان های همجوار پیشگیری کردند.