حاج محمدی در نشست با اعضای شورای کار شهرداری رشت ضمن ابراز خشنودی از موجودیت چنین شورایی در شهرداری رشت اظهار داشت: شوراهای اسلامی کار دارای اختیاراتی قانونی است که به واسطه آن می تواند بازوان توانمند و یار و همراه مدیریت شهری باشد.
شهردار رشت همدلی و اتحاد کارکنان را برای برون رفت از مشکلات با اهمیت خواند و گفت: شورای اسلامی کار با توجه به اینکه حلقه اتصال مدیریت و کارکنان است می تواند نقش بارزی در ایجاد همدلی ایفا کند‌.

وی به حل مشکلات تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه کارکنان اشاره کرد و گفت: تعاونی های شهرداری رشت باید پر قدرت به فعالیت خود ادامه دهند و در آینده نزدیک برای مسکن کارکنان نیز برنامه ریزی خواهیم کرد.
شهردار رشت ضمن تاکید بر شفافیت اظهار داشت: شفافیت مسائل اجرایی مد نظر است و باید رابطه های غیر معقول شفاف سازی شود.

رئیس شورای اسلامی کار شهرداری رشت در این نشست با برشمردن مشکلات پرسنل اظهار داشت: کارکنان شهرداری از مظلومترین کارمندان در ادارات و سازمان ها هستند‌ و همواره در همه بحران ها در گرما و سرما حضور دارند.
جواد شهند به همراهی شورای اسلامی کار با شهردار رشت اشاره کرد و افزود: اعضای شورای کار منتخبین و معتمدین کارکنان هستند و در راستای منافع کارکنان از هیچ کوششی فروگذار نخواهند بود.

مجتبی شهرستانی سخنگوی شورای اسلامی کار نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی درباره کمیته های زیر مجموعه شورای اسلامی کار پرداخت و گزارشی از عملکرد این شورا ارائه کرد.
بیمه کارکنان، حقوق و رفاهیات از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.