به گزارش ایده آل گیلان؛ پروژه های عمرانی – خدماتی و زیرساختی فرودگاه سردار جنگل رشت همزمان با چهارمین روز هفته دولت به بهره برداری رسید.