به گزارش ایده آل گیلان؛ ظهر امروز دکتر احمد رمضانپور و  مهندس رضا رسولی از پروژه بازآفرینی شهری واقع در محله خواهر امام رشت بازدید کردند.