گروه جهادی هیات اباصالح المهدی(عج) پایگاه مقاومت حاج سید احمد خمینی رشت در دو بخش تولید ماسک و ضد عفونی نمودن سطح حوزه استحفاظی خود از ابتدا شیوع کرونا و همچنین در ایام عید به خدمت رسانی به مردم پرداخته است.

تا کنون بیش از هزار بسته ماسک و ماده ضدعفونی که توسط گروه جهادی موعود تامین شده و درب منازل شهوندان در سطح حوزه استحفاضی تحویل شده است.

این اقدام توسط جوانان و بسیجان پایگاه مقاومت ویژه حاج سید احمد خمینی صورت گرفته است.