در ایام شیوع ویروس کرونا اعضای هیئت امام حسن مجتبی شهر رشت در واحد انتقال خون سیار به اهدا خون پرداختند.