علیرضا آزاد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه سرا امروز گفت: یگان‌های حفاظت محیط زیست این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون موفق شدند ۱۴ هکتار از اراضی تالاب سیاه کیشیم در روستای چمثقال و خمسر را از متصرفان پس بگیرند.

وی، با اشاره به اینکه در این راستا ۱۲ متصرف شناسایی و با تشکیل پرونده و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: این متصرفان در ۷ تا ۱۱ سال گذشته در این زمین‌ها صنوبرکاری، محصولات جالیزی و برنج کشت کرده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه سرا، از شهروندان خواست هرگونه تجاوز به اراضی ملی را در راستای حفظ هرچه بیشتر محیط زیست  و همچنین برخورد با پدیده زمین خواری به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند