عملیات تخریب اراضی کشاورزی در ماسال متوقف شد

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان رامین زراعتی رییس اداره حفاظت محیط زیست ماسالبا اعلام این خبر گفت   متخلفی که به تخریب اراضی کشاورزی به صورت غیرقانونی اقدام نموده بود از عملیات غیرمجاز تخریب جلوگیری بعمل آمد و یک دستگاه بیل مکانیکی متخلف بعنوان ادوات تخریب به پارکینگ هدایت گردید تا در سیر مراحل قضایی به پرونده متخلف رسیدگی و اعمال جرایم صورت پذیرد. در پایان رامین زراعتی از اهالی بومی بابت حساسیت زیست محیطی واز اقدام به موقع مامورین یگان حفاظت تقدیر و تشکر نمود