رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر ازدستگیری شکارچی غیر مجاز گرازخبر داد.

به گزارش روابط عمومی  حفاظت محیط زیست گیلان، اکبر میغی با اعلام این خبرگفت:  طی یک ماموریت مشترک با نیروهای نظامی  و با هماهنگی مقام محترم قضایی شهرستان و اخذ دستورات مقتضی ، یک فرد متخلف که اقدام به شکار گراز می کرد به همراه اسلحه و لاشه حیوان مذکور دستگیر و با تنظیم صورتجلسه تخلف به دادگاه معرفی شد. او همچنین ادامه داد:  باتوجه به اینکه در سال جاری مجوز شکار این گونه صادر نشده و نقش مهم گرازدر اکوسیستم منطقه،  مامورین یگان حفاظت با حساسیت به حفاظت از آنان مبادرت می ورزند.