معاون قضایی رئیس کل دادگستری و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان و دبیر و رئیس حفظ حقوق بیت المال شهرستان تالش از تالاب جوکندان تالش بازدید کردند .
.به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان عارف شادکام رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش بیان داشت معاون قضایی رئیس کل دادگستری و دبیر حفظ حقوق بیت المال استان گیلان و  جورجمالی و جهانگیری رئیس و دبیر حفظ حقوق بیت المال شهرستان تالش از تالاب جوکندان  بازدید و از نزدیک شاهد پیشرفت اجرای پروژه مرگز بازدید کنندگان و آموزش های زیست محیطی تالاب جوکندان و احیاء تالاب قرار گرفته و در ادامه بازدید منصور  سربازی معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان توضیحاتی در خصوص نحوه انجام پروژه و میزان پیشرفت فیزیکی آن و اهداف اجرای آن ارائه دادند.
تالاب جوکندان با ۳۹۰ هکتار وسعت در شرق منطقه حفاظت شده لیسار و در مجاورت ساحل جوکندان و قلعه بین شهرستان تالش قرار داشته و بخش زیادی از آن خشک شده بود و پروژه احیاء این تالاب ارزشمند در حال اجرا می باشد.