شکارچیان متخلف با هوشیاری مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر دستگیرشدند.

به گزارش روابط عمومی  حفاظت محیط زیست گیلان،اکبر میغی  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهربا اعلام این خبر گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست در اجرای ماموریت گشت و کنترل از مناطق مختلف شهرستان موفق به دستگیری دو متخلف شکارغیر مجاز به همراه دو قبضه اسلحه شکاری شدند. متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرستان اعزام شدند. میغی در این خصوص بیا ن داشت: عملیات گشت و پایش  با همکاری نیروهای نظامی شهرستان برای برخورد با شکارچیان متخلف افزایش یافته و در دستور کار پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قرار گرفته است.