رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش  از رها سازی یک بهله قرقی خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان : عارف شادکام با اعلام این خبر گفت:یک بهله قرقی که توانایی پرواز خود را از دست داده بود توسط یکی از دوستداران محیط زیست به اداره محیط زیست تالش تحویل داده شد؛ که پس از سه روز تیمار و تغذیه و بهبود شرایط زیستی در منطقه حفاظت شده لیسار رها سازی شد .عارف شادکام افزود: قرقی از پرندگان شکاری کوچک جثه محسوب می شود. آناتومی بدن این پرنده برای زندگی در مناطق جنگلی و علفزار طراحی شده است.دم بلند و بالهای گرد و کوتاه و جثه ی کوچک امکان مانور و عبور از بین شاخ و برگهای انبوه جنگل را فراهم کرده است. جنگل و باغ و علفزار از محیط های ایده آل برای این پرنده به حساب می آیند.