در روزهای کرونایی و در جهت تشویق و ترغیب شهروندان به در خانه ماندن، شهرداری رشت به خوبی از ظرفیت و توانمندی “گروه موزیک” بهره گرفته است.

 گروه موزیک شهرداری، با اجرای برنامه‌ شاد، مفرح و متنوع در جهت بالا بردن روحیه‌ شهروندان و ترغیب آنها در ماندن در خانه ها، کاری کردند تا دوران خود قرنطینگی خانوار های رشتی راحت تر سپری شود.
برنامه های این گروه موزیک می تواند در افزایش روحیه حضور در خانه ها، رفع کسالت، خستگی و بی حوصلگی آنها در دوران کرونایی ارزیابی شود.