محمدی اصل مدیر کل زندانهای استان گیلان از برگزاری جلسات دادگاهی ویدیو کنفرانسی زندان مرکزی رشت با محاکم قضایی گیلان و هرمزگان خبر داد و بر ایجاد فراهم اوردن بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری و استفاده از تاسیسات حقوقی در کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد.
محمدی اصل افزود: در جلسه ویدیو کنفرانس شورای مدیران که با حضور جهانگیر ریاست سازمان زندانها برگزار شد، تاکیدات فراوانی در راه های کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه ها و بالا بردن نکات امنیتی در زندانها داشت.
مدیرکل زندانهای گیلان افزود: برآن شدیم تا با بستر های فراهم آمده از قبل و ایجاد تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری این مهم را گسترش داده و با جلسات تخصصی که با کارشناسان این حوزه برگزار نمودیم توانستیم با شتابدهی بهتر و بالابردن ضریب دقت، سرعت و امنیت در این قسمت موفق باشیم و با برگزاری جلسات دادگاهی ویدیو کنفرانسی با دادگاه های استان و خارج از استان مواردی که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی موثر باشد را به خوبی پوشش داده و در تلاش هستیم تا با استفاده از زیر ساخت های الکترونیکی خدمات بهتری ارایه نماییم.

وی، عصر امروز را عصر تکنولوژی دانست و بیان داشت که برای استفاده بهینه از تاسیسات حقوقی می توان با دانش فناوری اطلاعات از برخی از موانع ها که باعث اطاله دادرسی بوده عبور کرد و با هوشمند سازی در زمینه های مختلف زندانبانی تأثیر آن بر روند پیشرفت و راهبرد های کاربردی به نقاط مثبتی در دیگر زمینه هایی که شامل برنامه های اصلاحی و تربیتی می شود برسیم.

محمدی اصل از پیگیریهایی برای راه اندازی سیمای زندان بصورت تخصصی خبر داد و گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده و نشستهای متعدد درصدد این هستیم تا بزودی سیمای زندان را در زندانها راه اندازی نموده و برنامه های اصلاحی و تربیتی را تخصصی تر و با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته در راستای توانمند سازی زندانیان فعال نماییم.