رضا محمدی اصل مدیر کل زندانهای استان گیلان ، در نشست تخصصی شورای معاونین اداره کل زندانهای گیلان از اجرایی نمودن سامانه دریافت عریضه الکترونیکی زندانیان در زندانهای گیلان خبر داد

رضا محمدی اصل در این نشست ، یکی از اولویت سازو کارهای سازمانی را تکریم زندانی و خانواده آنان دانست و پیشروبودن در این امر را حیاتی و افزود ، علوم زندانبانی را باید با استفاده از ابزارهای بروز و استفاده از تکنولوژی از حالت ایستایی به پویایی تغییر ، و ساخت بسترهای لازم در بالابردن خدمات بهینه توانمندتر نمود

وی استفاده از تکنولوژی را بعنوان ابزاری جهت مداخله در چرخه اصلاح و تربیت دانست ، و بیان داشت ، ورود تکنولوژی و استفاده دانشهای متعدد در راستای تفکرات سازنده بروز بودن افراد نیز نقش موثری دارد خصوصا استفاده از تکنولوژی در نیازهای انسان برای هموار نمودن مسیرهایی که به آن نیاز دارد با وجود فراز و فرودهای فراوان یک امری بدیهی است و می بایست با دانش روز همگام شد.

محمدی اصل ، در خصوص برنامه ریزی های صورت گرفته در راه اندازی وب کیوسک در زندانها گفت ، زندانیان برای سهولت در کار و پیگیری نتایج کارهای انجام شده برای آنان با مراجعه به وب کیوسک های تعبیه شده در بند و ورود شماره شناسایی خود اقدام به انتخاب نوع عریضه نموده که قایل پیگیری نیز می باشد

وی چرخه این پروسه را اینگونه بیان نمود که زندانی میتواند بر اساس نوع درخواست، اقدام به ثبت درخواست بصورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری نموده و از مسیرهای طی شده درخواستش تا نتیجه پایانی در شورای طبقه بندی زندان اطلاع یابد

رضا محمدی اصل در پایان در خصوص مزایای این طرح گفت ، میتوان با ورود وب کیوسک به زندانها از عواملی همچون حذف کاغذ ،استفاده بهینه از زمان ، اشتباهات سهوی نیروی انسانی ، حذف فرایند های مربوط و جمع آوری و در نهایت ارایه خدمات مطلوبتر به مددجویان اشاره داشت