صبح امروز (سه شنبه) دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از نمایشگاه دستاوردها و محصولات فناورانه دانشگاه گیلان بازدید کردند.

 این نمایشگاه بالغ بر ۴۰ عنوان فناوری را در چهار حوزه شرکت های مرکز رشد، محصولات کووید ١٩، دستاوردهای دانشکده های دانشگاه و واحدهای تحقیق و توسعه مستقر در دانشگاه به نمایش گذاشته است.

 همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از پیشرفت اجرایی طرح شهرک علم و فناوری گیلان بازدید کردند.

 فاز اول این پروژه ، احداث ساختمان ستادی طرح جامع شامل ساختمان اداری به مساحت ۸۸۰ متر و احداث زیرساخت هشت هکتار از محوطه طرح پارک علم و فناوری گیلان شامل خیابان کشی ، محوطه سازی ، جمع آوری آب های سطحی و تاسیسات زیربنایی می‌باشد که اجرای آن از اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شده است.

 اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل این فاز، ۵۵ میلیارد ریال برآورد شده که ۵۲ میلیارد ریال آن تخصیص داده شده است.