October 28,2020 | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

IdealeGilan News Agency

پس از ۳ سال یک بومی سکاندار شهرداری رشت شد/گزارش تصویری صدو شصت و ششمین جلسه شورای شهر رشت

اختصاصی ایده آل گیلان/پس از ۳ سال یک بومی سکاندار شهرداری رشت شد/گزارش تصویری صدو شصت و ششمین جلسه شورای شهر
سید محمد احمدی با ۹ رای شهردار رشت شد.