November 24,2020 | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

IdealeGilan News Agency

گزارش تصویری بازدید نماینده مردم شهرستان انزلی از مرکز رشد واحده ای فناور بندر انزلی

آقای دکتر احمد دنیامالی از دستاوردهای شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد انزلی دیدن نمود.

دکتر احمد دنیامالی نماینده مردم شهرستان انزلی در مجلس شورای اسلامی از مرکز رشد واحدهای فناور بندرانزلی بازدید کرد و از نزدیک با دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان از مرکز دیدن نمود.

وی طی دو روز  در روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان ماه از این مرکز بازدید نمود.