آرشیو
کد خبر : 26100
چهارشنبه - 2 آذر 1401 - 21:16
تفاهمنامه چهار جانبه همکاری برای اجرای برنامه ملی ترنگ:

توسعه راهکارهای نوآورانه گیلان بر اساس سند آمایش استان گیلان

در راستای اجرای مواد “(۵) و (۸ ) سند آمایش سرزمین استان گیلان مصوب ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹، شورای عالی آمایش سرزمین کشور” و “آیین نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هیات وزیران “، تفاهم‌نامه‌ همکاری بین استانداری گیلان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، پارک علم و فناوری گیلان و صندوق پژوهش و فناوری گیلان منعقد شد.

توسعه راهکارهای نوآورانه گیلان بر اساس سند آمایش استان گیلان

موضوع این تفاهمنامه همکاری مشترک در زمینه استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان سراسر کشور با تاکید بر شناسایی نیازها و توسعه همکاری های فناورانه به منظور تسهیل و رفع موانع اجرای سند آمایش استان گیلان در قالب برنامه ملی ترنگ می باشد.