محمودی درادامه گفت: امنیت داخلی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی کشور هاست  و در ایران نیروی انتظامی نقش محوری را در تامین امنیت داخلی بر عهده دارد و به عبارت دیگر نیروی انتظامی رکن اصلی امنیت داخلی کشور است که نقش بسیار تاثیر گذاری در حفظ و ارتقای امنیت؛ پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی را  دارد.

وی در ادامه نیروی انتظامی را مظهر اقتدار نظام در تامین  امنیت داخلی عنوان کرد و گفت بر این اساس باید چالش های سخت افزاری و نرم افزاری این نیرو از سوی مسئولان حل و فصل گردد.

فرماندار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نیروی انتظامی بعنوان نهادی اثر گذار ومقدس درتمامی عرصه ها حضوری فعال داشته و با تامین امنیت در جامعه که از مولفه های پیشرفت در جامعه است در توسعه فرهنگی ؛اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی جامعه نقش تاثیر گذاری دارد.امید است این نیروی پر افتخار بادستیابی به تجهیزات و امکانات پیشرفته روز بیش از پیش در راه انجام وظایف خویش موفق باشند.

درادامه از خانواده های شهداء، جانبازان و جمعی از کارکنان نمونه نیروی انتظامی شهرستان تجلیل شد.