در این جلسه بر ضرورت اهتمام ویژه شهرداریها به مسائل مرتبط با فاضلاب و ایمنی شهرها و دقت نظر شهرداران کشور در هزینه کرد منابع پرداخته و همچنین پیشنهادات و اصلاحات مورد نظر شهرداران کلانشهرها در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

تعیین تکلیف قدرالسهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده، امکان سرمایه گذاری شهرداریها، موضوع آراء سنواتی کمیسیون ماده صد، شفاف سازی قدرالسهم و حق و حقوق قانونی شهرداریها از جرائم رانندگی، موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، مسائل مرتبط با توسعه شبکه فاضلاب، رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها در ثبت سامانه دولتی و تهاتر بدهی های دولت به شهرداریها از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.