به گزارش ایده آل گیلان ، با صدور حکمی از سوی محمود نظرنیا دبیر استانی مجمع مشورتی گیلان،میلاد علیپور با حفظ سمت به عنوان جانشین دبیر مجمع استان منصوب شد.

در کارنامه ایشان رییس اداره برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه ۴ شهرداری،مدیر پروژه تالاب عینک،مدیر پروژه فیبر نوری و سوابق متعدد دیگر وجود دارد.