دکتر اسماعیل نورصالحی- سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه  با بیان اینکه بیماری فشارخون بالا، اصلی ترین عامل خطر قابل تغییر برای ناتوانی و مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری های قلبی، بیماری های مزمن کلیه و سکته مغزی در دنیا و ایران است ، گفت : حدود ۲۱ میلیون نفر در دنیا به بیماری فشارخون بالا مبتلا هستند.
وی افزود: نکته مهم در بیماری فشارخون بالا، بدون علامت بودن این بیماری و عدم اطلاع افراد مبتلا به فشارخون از بیماری خود و نیز عدم درمان صحیح و کنترل بیماری است و به همین علت بیماری فشار خون بالا به عنوان قاتل خاموش شناخته می شود.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه با اشاره به اهمیت آگاهی و آموزش مردم از ابتلا به بیماری فشار خون، تصریح کرد : متاسفانه با وجود افزایش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به این بیماری و خطرات ناشی از آن طی سال های اخیر، میزان آگاهی مردم از ابتلا به این بیماری همچنان در سطح پایین قرار دارد در حالی که فشارخون می تواند به سادگی در منزل یا در مراکز بهداشتی، درمانی شناسایی شود.
دکتر نورصالحی یاد آور شد؛ در دوران پاندمی کووید_۱۹، بیماران مبتلا به فشارخون بالا با تهدید بیشتری مواجه هستند، چون از یک سو در صورت ابتلا به بیماری کووید_۱۹ دچار عوارض شدیدتری می شوند و از سوی دیگر ممکن است مراقبت به موقع دریافت نکنند.
وی در پایان اظهار داشت : باید توجه ویژه ای به ارتقای آگاهی عمومی و بیماران در خصوص بیماری فشارخون بالا و تشویق افراد به اندازه گیری دقیق و اطلاع از میزان فشارخون خود و دریافت درمان موثر برای کنترل مطلوب فشارخون صورت گیرد.