به گزارش ایده آل گیلان، محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت، در چهل و دومین جلسه علنی شورای شهر رشت ۱۰   بند  طرح سوال از شهردار رشت به شرح زیر قرائت کرد.
۱- ضمن آگاهی و تاکید بر محدودیت قانونی خود از حیث مداخله مستقیم در عزل و نصب های شهرداری ، صرفاً از حیث نظارت قانونی بر عملکرد مدیریت شهری و رعایت صرفه و صلاح بیت المال ، علیرغم تذکرات متعدد به شهردار مبنی بر رعایت دستورالعملها و ضوابط موجود در انتصابات و توجه به تجربه ، تخصص و تعهد و استفاده از پرسنل کارآزموده و مجرب شهرداری ، چرا  با انتصابات نامناسب و جابجایی های مکرر در فواصل زمانی کوتاه موجبات عدم آرامش و امنیت شغلی مدیران شهرداری و نارضایتی شهروندان و خسران شهرداری و زایل شدن بیت المال را فراهم آورده اند؟
 آقای مهندس علوی از زمان تصدی مقام شهردار شت ، سه مرحله نسبت به تغییر معاون خدمات شهری خود اقدام نموده اند . ابتدا آقای بابک رمضانی که از فروردین ۱۳۹۹ در پست معاونت خدمات شهری بودند، به محض ورود ایشان بعنوان شهردار، در آذر ۱۴۰۰ برکنار و آقای شیرزاد جایگزین شدند و پس از مدت کمتر از ۶ ماه در اردیبهشت ۱۴۰۱ ، آقای شیرزاد نیز کنار گذاشته شده و آقای بشر دانش جایگزین ایشان شدند.
علیرغم نگاه ویژه ریاست جمهوری و هیئت دولت و استاندار محترم گیلان به موضوع پسماند، ابر چالش شهر رشت ، آقای سعید بشری که از مرداد ۱۳۹۹ در سمت مدیرعامل کود آلی منصوب شده بودند در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ یعنی دقیقاً در آخرین روز کاری سال گذشته ، صرفاً به جهت مباحث غیر اداری ، از این پست برکنار و فرد دیگری با مدرک مهندسی مکانیک ، بدون داشتن تخصص و تجربه کاری در این بخش جایگزین وی شدند.
در حالیکه سه جایگاه معاونت خدمات شهری و کود آلی و پسماند به دلیل ارتباط مستقیم با مبحث زباله سراوان و اعتراض اهالی این منطقه که یک چالش قدیمی و مستمر مجموعه مدیریت شهری رشت بوده ، از اهمیت ویژه برخوردار می باشد و در انتخاب مدیران این مجموعه سه گانه باید دقت نظر بیشتری لحاظ گردد نه اینکه با جابجایی های مدیریتی ناگهانی و بدون برنامه ریزی به معضلات و حواشی این چالش همیشگی ، دامن زد.
نمونه دیگر این جابجایی مدیریتی ، انتصاب آقای مجبتی دانا بعنوان سرپرست منطقه ۵ شهرداری توسط ایشان در آذر ماه و صدور حکم مدیر منطقه ای وی در دی ماه همان سال و برکناری ایشان در فاصله زمانی کمتر از ۶ ماه در اردبیهشت سالجاری ، علیرغم عملکرد مثبت ایشان و بدون دلیل منطقی و همچنین جابجایی خانم آمنه خدابخشی که در دوره ایشان به عنوان مدیر منابع انسانی شهرداری منصوب و در اردیبهشت سالجاری به فاصله زمانی ۴ ماه از این پست کنار گذاشته شدند. لذا این حجم از جابجایی و عدم ثبات مدیریتی در زمان تصدی ایشان در سمت شهرداری رشت حاکی از تصمیم گیری های  شتابزده بوده و مشکلات شهرداری را ، این بی ثباتی مدیریتی، مضاعف نموده است.
۲- درخصوص اجرای پروژه های اولویت دار شهرداری رشت با توجه به مکاتبه و پیش بینی در بخش تملک دارایی های سرمایه ای ضوابط بودجه سال ۱۴۰۱ و تاکیدات مؤکد اعضای محترم شورا جهت اجرای برنامه های پیشنهادی و ابلاغ شده با لحاظ وضعیت جوی شهر رشت ، که عملاً در نیمه دوم سال به دلیل بارش باران، کارهای عمرانی متوقف و نیمه تعطیل می گردد؛ شهردار محترم توضیح دهند چرا علیرغم گذشت بیش از نیمی از ۶ ماهه اول سال هنوز کارهای عملیاتی و اجرایی پروژه های اولویت دار از جمله رینگ ۹۰ متری شهر رشت ، بازگشایی مسیرهای درون شهری از جمله سرگل به سعدی و احیاء رودخانه های زرجوب و گوهررود  و تالاب عینک اقدام موثری صورت نگرفته است و پاسخ شهردار به تذکرات اعضای محترم طی بند آخر نامه شماره ش ر ۳۰۷۹۸-۱۴۰۱ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ صرفاً به تشکیل کمیته تخصصی و یا مذاکرات و مقدمات مربوط به تملک مسیر سرگل به سعدی اشاره شده که این نحوه نگارش نشان از عدم اقدام عملی برای اجرای پروژه های مهم دارد .
۳- علیرغم تذکرات متعدد، وضعیت آسفالت خیابان ها به ویژه خیابان های فرعی بسیار نامناسب و مورد اعتراض شهروندان هست و بازسازی و لکه گیری آسفالت بدون بررسی و نیازسنجی دقیق صرفاً در چند خیابان اصلی و فرعی انجام گرفته و بقیه مسیرها به حال خود رها شده اند. جایی که نیاز به آسفالت نبوده روکش شده و در جایی که نیازمند روکش و بازسازی آسفالت بوده هیچ کاری صورت نگرفته است. دلیل عدم برنامه ریزی و  کم توجهی  شهردار به این امر که جزء وظایف ذاتی شهرداری است توضیح داده شود. ضمن اینکه درخصوص آسفالت ورودی شهر علیرغم تذکرات متعدد پیشین و پاسخ ایشان در طرح سوال قبلی مبنی بر عقد قرارداد با اداره راه و تمهید مقدمات ، آقای علوی توضیح دهند چرا با گذشت بیش از سه ماه از وعده ایشان، هنوز کاری انجام نشده است؟
۴- بسیاری از مراکز خرید با مشکل کمبود پارکینگ مواجه هستند . چرا علیرغم تذکرات پیشین و تاکید اعضای شورا ، شهرداری در تشکیل کمیته شناسایی مشاغل پرترافیک هیچ اقدام موثری بعمل نیاورده است؟
۵- زیباسازی محیطی از جمله المان های منصوبه در میادین و معابر شهر که معرف فرهنگ ماست ، آذین بندی های مناسبتی ، روشنایی معابر و خیابان های سطح شهر و حتی امور جزئی در حد رنگ آمیزی جداول ، علیرغم تذکرات متعدد از سوی اعضاء محترم شورا  مورد توجه واقع نشده است. همچنین اجرای مداوم پروژه های رفاهی ، خدمات رسانی و عمرانی و اطلاع رسانی دقیق و رسیدگی به مطالبات شهروندان از مهمترین موضوعات و وظایف مدیریت شهری است که در شهرداری رشت مغفول مانده است.
۶- موضوع رفع نواقص و اجرای کامل و ساماندهی پل های عابر پیاده برابر قراردادهای منعقده با شرکت های طرف قرارداد ، به کرات مورد تذکر واقع شده است . علیرغم پاسخ شهرداری در طرح سوال قبلی ، مبنی بر انجام اقدامات حقوقی  در جهت اصلاح پلهای موجود به گونه ای که قابلیت  بهره برداری و استفاده عموم را داشته باشد و رفع خطر از آنها و همچنین نصب و راه اندازی پل های جدید برابر قراردادهای منعقده ، صرفا چند مورد از موارد عنوان شده در جوابیه بصورت مقطعی انجام و اصل موضوع همچنان مغفول مانده و معضل نارضایتی شهروندان و هدر رفت بیت المال همچنان باقی است و تاکنون گزارشی از کارهای انجام شده به این شورا ارائه نگردیده است؟
۷- باعنایت به تذکرات متعدد مبنی بر پرداخت عادلانه و قانونی کلیه حقوق و مزایای پرسنل شهرداری اعم از رسمی ، قراردادی و شرکتی ، درخصوص افزایش دستمزد سالجاری مشمولین قانون کار شهرداری رشت ، علیرغم اعمال افزایش ۵۷% در حکم حقوقی آنان، تغییر محسوس و قابل توجهی در دریافتی های آنها صورت نگرفته است؛ که این امر موجبات نارضایتی و دلسردی این بخش از نیروها را در پی داشته و می تواند به کاهش انگیزه و کارایی  که تاثیر مستقیم در نحوه خدمات رسانی به شهروندان دارد منجر شود. لذا لازم است شهردار محترم در این رابطه توضیح دهند.
۸- درخصوص قرارداد ممیزی با شرکت فن آوا ، علیرغم تذکرات متعدد و باعنایت به اینکه جزء موارد طرح سوال قبلی به شماره ۳۰۲۱/۱۴۰۰/ش – ۲۱/۱۱/۱۴۰۰ نیز بوده و جنابعالی در پاسخ خود اعلام نمودید مراقبت لازم و اصولی و پیگیری با اهتمام معمول خواهد شد؛ متاسفانه حسب مکاتبه شماره ش ر-۲۶۸۵۴ – ۲۴/۲/۱۴۰۱ شهرداری ، قرارداد مزبور بدون اجرای موضوع آن ، خاتمه یافت و نتیجه ای جز فرصت سوزی برای شهر و شهروندان نداشت و هزینه عدم انجام ممیزی املاک به شهرداری تحمیل گردید . لذا لازم است در این خصوص توضیح داده شود.
۹- درخصوص قرارداد جمع آوری و خرید پسماند خشک از مبداء ، باتوجه به عدم انجام تعهدات قراردادی شرکت فن آوا و تذکر قبلی مبنی بر پیگیری در راستای تحقق مفاد قرارداد ، چرا تاکنون گزارشی دراین رابطه واصل نگشته است؟
۱۰- علیرغم مکاتبات و پیگیری های مستمر درخصوص احداث سرویس بهداشتی عمومی در محدوده پیاده راه فرهنگی شهر و با توجه به تصویب لایحه ارسالی از سوی شهرداری و ابلاغ مصوبه اجرای سرویس بهداشتی و درنظر گرفتن ضرورت و فوریت امر از لحاظ ارائه حداقل خدمات عمومی به شهروندان ، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
لازم به ذکر است،  سید امیر حسین علوی شهردار رشت ، بر اساس قانون طی ۱۰ روز فرصت دارد تا برای پاسخگویی به این سوالات در صحن شورای رشت حضور پیدا کند.