در روستای کسار به همت دهیار و شورای اسلامی محدوده ورودی خیابان شهید خلیل اسدپور همچنین کوچه های عنوان شده در زیر  انجام عملیات شن ریزی صورت پذیرفت .

کوچه بوستان ۳ – جنب مدرسه محمد علی صابری
کوچه میخک
کوچه جانباز
کوچه نسترن