این حادثه در ساعت ۱۷:۰۰ روز گذشته چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

سریعا ۳ آتش نشان بهمراه یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه واقع در خیابان نامجو، کوچه جعفری اعزام شدند.

گفتنی است: به محض رسیدن ریزش سقف کاذب پارکینگ آپارتمان مسکونی مشاهده شد.

خوشبختانه این ریزش بر روی خودرو و ساکنین نبوده و به کسی آسیب جانی نرسید.

تیم عملیاتی پس از ارایه تذکرات لازم به مالکین و ایمن سازی محل حادثه به ایستگاه مربوطه بازگشتند.