جلسه شورای معاونین، عصر روز گذشته دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ به ریاست سید امیر حسین علوی شهردار رشت و با حضور معاونین، مدیران مناطق پنجگانه و مشاورین شهردار برگزار شد.

در این جلسه معاونین شهردار و مدیران مناطق توضیحاتی در خصوص مناقصات، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی در دست اجرا، روند انجام تملک‌ها و طرحهای بازگشایی، احداث ساختمانهای نواحی، تملک اراضی جهت احداث پارکینگ در سطح شهر، احداث خیابانهای جدید، ترمیم فضای سبز و زیباسازی مناطق، پارکهای جدیدالاحداث و … ارائه دادند.

در پایان این جلسه سید امیر حسین علوی شهردار رشت ضمن انتقاد نسبت به تاخیر ایجاد شده در پروژه‌ها و تاکید بر لزوم سرعت بخشی به روند اجرای آنها، نسبت به موضوعات مطروحه توسط معاونین و مدیران مناطق پیشنهاداتی را مطرح و دستورات لازم را در حوزه‌های مختلف صادر و برای هر یک از پروژه‌های مناطق زمانبندی مشخص تعیین کرد.