ایده آل گیلان/

این مسابقات توسط اداره کل آموز و پرورش با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت با حضور ۳۵ تیم در حال برگزاری است.