به گزارش ایده آل گیلان، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت:۳ واحد تولید جوجه بوقلمون یک روزه در گیلان در یک دوره گذشته  ۶۲۴ هزار و ۳۱۴ قطعه جوجه بوقلمون تولید و به بازار‌های مصرف عرضه کردند.
حجت‌علی‌اکبرنژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر جوجه یک روزه در بازار‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد افزود:ارزش این مقدار جوجه ۲۵ میلیارد تومان است.
وی همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا کنون هزار و ۴۴۸ تن گوشت بوقلمون در گیلان تولید شده افزود:گیلان ۱۶ واحد تولید بوقلمون گوشتی با ظرفیت تولید هر دوره ۸۶ هزار و ۴۰۰ قطعه را دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه بیشتر جوجه یک روزه تولید شده در استان به سایر استان‌ها از جمله کرج و کردستان صادر می‌شود،افزود:گیلان ۸ واحد تولید بوقلمون مولد دارد که با ظرفیت تولید ۴۹ هزار و ۷۰۰ قطعه در هر دوره مقام نخست کشور را دارد.
هر دوره تولید بوقلمون گوشتی ۴ ماه و نیم و هر دوره تولید جوجه یک روزه ۲ ماه است.