گفتنی است قائدی پیش از این از مشاوران هیات سوارکاری بود و همچین مهدی مهدوی از خبرنگاران فعال می باشد.

انتظام در حاشیه این انتصابات گفت:منطقه آزاد انزلی در خصوص توسعه ورزش سوارکاری دارای پتانسیل های بی نظیری بوده که با فراهم ساختن زیرساخت ها و دعوت سرمایه‌گذاران فضا را برای برگزاری مسابقات ملی فراهم خواهیم نمود.

وی با اشاره به اینکه تا کنون در این خصوص فعالیت در خورشان جایگاه این ورزش در آن منطقه صورت نپذیرفته گفت: امروز برای تحقق اهداف عالی این ورزش از همه عزیزانی که در این زمینه علاقه و امکان فعالیت را داشته دعوت به همکاری می نماییم و به دوراز هر حواشی میزبان تمامی روشنفکران و طراحی برنامه های فنی در زمینه سوارکاری برای منطقه می باشیم.