همچنین در این مراسم از میان مدیران مراکز رشد فناوری کشور، از سرکار خانم مهندس پورمرادی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور گیلان ، با عنوان “افراد تاثیرگذار و مجرب در حوزه فناوری و نوآوری ” به جهت زحمات و تلاش های خالصانه در انجام وظایف امور محوله به منظور پیشبرد برنامه‌های معاونت فناوری و نوآوری تقدیر و با لوح سپاسی از ایشان قدردانی شد.

در این لوح آمده است:

مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات ارزنده و تلاش های خالصانه جنابعالی در انجام امور محوله به منظور پیشبرد برنامه های معاونت فناوری و نوآوری تقدیم می دارم. امید است در سالی که به نام “تولید؛ دانش‌بنیان ، اشتغال آفرین” مزین شده و در اولین سالگرد ایجاد معاونت فناوری و نوآوری، با سعی و تلاش جنابعالی، شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور باشیم.