به گزارش ایده آل گیلان،  معصومه خانزاده مدیر برنامه و بودجه شهرداری رشت تقویت حمل و نقل عمومی، افزایش ایمنی، مدیریت پسماند و کاهش آلودگی های زیست محیطی را از اهم راهبردهای بودجه ای سال آتی عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساخت های الکترونیک، بازیابی هویت تمدنی و اصالت بخشی در فرآیند بازآفرینی شهری، افزایش خوداتکایی و درآمدهای پایدار با اولویت دهی به شراکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصاد شهر، اولویت بخشی به محرومیت زدایی از بافت های ناکارآمد یا محلات کم برخوردار با پیشبرد پرشتاب طرح های محرک توسعه با رویکرد مشارکت جویی شهروندان از دیگر رویکردهای  بودجه سال ۱۴۰۲ است.
وی تصریح کرد: پس از تلفیق و تجمیع بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت براساس ماده ۶۷ قانون شهرداری ها، لایحه بودجه سال آینده، تا پایان دی ماه سال جاری تقدیم شورای اسلامی شهر رشت خواهد شد.