رضا ویسی معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت امروز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ به جدیدترین اقدامات شهرداری در حوزه شهر دوستدار کودک اشاره کرد و اظهار داشت: ضوابط احداث و تجهیز اتاق مادر و کودک در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری تصویب شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت پس از اشاره به انتخاب شهر رشت به عنوان یکی از ۱۲ شهر پایلوت دوستدار کودک در سال ۱۳۹۹ از سوی کمیته ملی شهرهای دوستدار کودک وزارت کشور گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری حدود یک سال بعد سندی با عنوان سند پشتیبان الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک را به شهرهای پایلوت ابلاغ نمود که بر این اساس شهرداری ها موظف هستند نسبت به احداث و استاندارسازی اتاق‌های مادر و کودک برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.
ویسی اضافه کرد: پس از ابلاغ سند مذکور، شهرداری رشت ضوابط احداث و تجهیز اتاق مادر و کودک را که فضایی امن و بهداشتی به منظور تامین نیازهای کودکان مانند شیردهی، تغذیه، تعویض پوشک و … برای کلیه کاربری هایی که از سوی مادران و کودکان پرمراجعه می باشند، تهیه و برای تصویب به اداره کل راه و شهرسازی ارسال نمود.
وی با بیان اینکه پس از انجام پیگیری ها و هماهنگی های لازم این ضوابط در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری تصویب گردید ابراز داشت: این ضوابط باید از این به بعد در کلیه فرآیندهای صدور پروانه ساختمانی، کنترل نقشه، صدور پایانکار و کلیه خدمات عمرانی سطح شهر رعایت گردد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت یادآور شد: پس از تهران و تبریز، رشت سومین شهری است که موفق به اخذ این مصوبه شده است.
ویسی در پایان ضمن تاکید بر اهمیت تلاش برای حفظ کرامت مادران و برقراری عدالت اجتماعی در راستای سهولت حضور و فعالیت زنان در فضاهای شهری اذعان داشت: همان طور که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز احداث این اتاق ها به عنوان یک تکلیف قانونی تعیین شده این معاونت از طریق مناطق ۵ گانه و سازمان های مربوطه تمام تلاش خود را در جهت اجرای کامل و دقیق این مصوبه به کار خواهد بست.