سید امیرحسین علوی شهردار رشت امروز چهارشنبه نهم آذر ۱۴۰۱ ضمن قدردانی از همراهی و نگاه مثبت وزارت اطلاعات در خدمت صادقانه به مردم اظهار داشت: شهرداری رشت و اداره اطلاعات در خصوص تغییر کاربری زمین ۳ هکتاری باغ ابریشمی واقع در محله امین الضرب توافق ضمنی انجام دادند.
شهردار رشت اضافه کرد: پس از اعمال تغییر کاربری و با توجه به رویکرد شهرداری رشت برای افزایش سرانه فضای سبز عمومی از این زمین سه هکتاری جهت مصارف عمومی استفاده می گردد.