یزدانی در این بازدید اظهار داشت: از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ حجم بالایی از کوچه های فرعی و اصلی شهرک مهر رشت روکش آسفالت خواهد شد و اصلاح روشنایی معابر در دستور کار قرارمی گیرد.