وی با بیان اینکه بسیاری از خیابان ها در رشت فاقد فاضلاب هستند افزود  : تا زمانی که در یک مسیر فاضلاب اجرایی نشود ، شهرداری رشت بر اساس قوانین نمی تواند نسبت به اجرای آسفالت اقدام کند و مردم فهیم رشت با مشکلات فراوانی پیرامون وضعیت فاضلاب مواجه هستند و از سه نماینده مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که بابت رفع این دغدغه ها در بودجه سال ۱۴۰۲ کشور  اعتبارات خوبی برای آب و فاضلاب گیلان و رشت در نظر بگیرند.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه شهروندان رفع تمامی مشکلات را از شهرداری مطالبه می کنند بیان کرد: عملکرد دستگاه های خدمات رسان در حیطه اختیارات شورا نیست و عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری بر حجم مشکلات می افزاید.

عباس نژاد با بیان اینکه موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حمل  و نقل شهرداری رشت را مصوب کردیم افزود: هنوز گزارشی از این بابت به شورا اعلام نشده است و انتظار دارم این موضوع تسریع پیدا کند .

وی با اشاره به اینکه درباره احداث پارکینگ از محل کمیسیون ماده صد نیز بارها تذکر دادم و حتی ردیفی در سال گذشته به این مهم اختصاص پیدا کرده بود گفت: قرار بود از این ردیف،  درباره احداث پارکینگ های عمومی در سطح رشت نیز اقداماتی انجام شود اما متاسفانه تا کنون اقدام مشخصی مشاهده نشده است.