علیرضا زارع سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت خبر داد:

نظر به ارائه خدمت رسانی مطلوب و شایسته به شهروندان محترم و در پی اجرای طرح توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری،خطوط ناوگان اتوبوسرانی درون شهری در مسیرهای، مسکن مهر – میدان دکتر حشمت ( بانک ملی خیابان امام خمینی)، خیابان طالقانی – شهرک امام خمینی(ره)، خیابان شریعتی – آج بیشه، به جهت رفاه حال شهروندان، یک دستگاه اتوبوس افزایش یافته است؛که هم اکنون در هر خط سه دستگاه اتوبوس فعالیت دارد.