در هفتمین روز از دهه ی مبارک فجر ، جمعی از کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ضمن شرکت در پویش” نذر خون ، نذر ایثار” و در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون ،در اقدامی خدا پسندانه خون خود را اهدا کردند.