به گزارش ایده آل گیلان، وی با اشاره به مطلوب بودن وضعیت انبارهای کالا در گمرکات بندرانزلی و منطقه آزاد انزلی گفت: با توجه به مصوبات بازدیدهای قبل، وضعیت انبارهای این منطقه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و همچنین اتصال سامانه EPL به سامانه جامع انبارهای گمرکات مورد پیگیری قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه کالای فاسدشده‌ای در انبارها رویت نشد، تصریح کرد: پیش از این، ۱۰ درصد کالای تجار تا پایان پرداخت تعهدات ارزی در انبارها نگهداری می‌شد که با اتصال به این سامانه، همین مقدار نیز کالای رسوبی نخواهیم داشت.

به گفته خلیلی، دستورات موکدی جهت تسریع در ترخیص کالاهای موجود در انبار با رعایت قانون در مهلت‌های قانونی پیش‌بینی شده صادر گردید.