پس از پیگیری های فراوان مهندس کوچکی نژاد مجوز شهر شدن بخش چوکام شهرستان خمام صادر و به استاندار گیلان ابلاغ گردید و زین پس شهر چوکام به شهرهای استان گیلان ملحق شد.
شایان ذکر است دستور استقرار شهرداری و دیگر ملزومات نیز صادر شده است.