دومین جشنواره رسانه‌ای بانوان حریم رسالت در تابستان ۱۴۰۲ به میزبانی سازمان بسیج رسانه #گیلان به عنوان محل دبیرخانه دائمی این جشنواره برگزار خواهد شد.

به گفته مرتضی کارآموزان رئیس بسیج رسانه کشور، استان گیلان به عنوان قطب رسانه‌ای بانوان کشور معرفی و دبیرخانه دائمی جشنواره رسانه‌ای بانوان حریم رسالت به استان گیلان اعطا شده است.