ایده آل گیلان/ از تاریخ ۲۲ اسفندماه “دوشنبه بازار” روستای کسار دهستان پسیخان واقع در  بخش مرکزی رشت شروع به کار کرد

این فرصت عرصه محصولات،صنایع دستی تولیدات محلی و ایجاد بازار هفتگی برای خرید و فروش توسط دهیار و شورای اسلامی کسار ایجاد شده است