به گزارش ایده آل گیلان، دکتر سید محمود رضوانی- معاون بهداشتی دانشگاه همزمان با هفته ی ملی جمعیت(  ۳۰ –  ۲۴ اردیبهشت) با حضور در مرکز جامع سلامت شماره ی ۸ رشت که کلاس های مشاوره هنگام ازدواج در آن برگزار می شود، با اهدای گل به زوج های جوان، جوانی جمعیت و اهمیت فرزندآوری برای استان گیلان و کشور را مورد توجه و تاکید قرار داد.
معاون بهداشتی دانشگاه ضمن تبریک به زوجین حاضر در کلاس های هنگام ازدواج ،  با اشاره به چالش جمعیتی کشور و استان گیلان، اظهار داشت ؛  بحران جمعیتی و کاهش نرخ موالید، بحران های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی برای آینده ی کشور و استان ایجاد می کند.
وی در خاتمه  یادآور شد؛  آینده ی استان و توسعه ی کشور به نیروی جوان و فرزندانی که متولد می شوند، وابسته است.