علیرضا تاج شهرستانی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در این جلسه ابراز داشت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت تاکنون با وجود تمام محدودیت‌ها و حتی معوقات مالی، از معدود سازمان‌های شهرداری است که در تمام ماه‌های سال بدون وقفه در حال فعالیت و خدمات‌رسانی به شهروندان است.

تاج شهرستانی لزوم نگاه حمایتی مسئولان‌ حوزه اعتبارات و بودجه‌ شهرداری نسبت به بدهکاری‌های هر کدام از سازمان‌های زیرمجموعه را خواستار شد و تصریح کرد: معتقدم در یک تعامل جمعی و با تعیین اولویت‌‌ها می‌توان در جهت انجام وظایف کلی شهرداری نسبت به شهر و شهروندان اقدام نمود.

وی الگوبرداری از اقدامات کلان شهرهای موفق کشور برای اداره شهر رشت را ضروری دانست و گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا راهکارهای کارشناسان و صاحبنظران حوزه مباحث شهری از حالت تئوری به مرحله اجرا درآیند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت اذعان کرد: در حال حاضر  پاشنه آشیل شهرداری رشت، وقفه در اجراها و  بروکراسی‌های دست و پاگیر اداری است، به طوری‌که برنامه روی کاغذ موجود است اما در اجرا با مشکلات متعدد روبرو میشویم که باید این نقیصه برطرف گردد.