بلافاصله ۴ آتش نشان بوسیله یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

گفتنی است: در این حادثه خودروی سواری بعللی از مسیر منحرف و به داخل رودخانه سقوط نموده بود که طبق اطلاعات دریافتی از محل حادثه؛ راننده مصدوم توسط اهالی از خودرو خارج و به بیمارستان انتقال یافت.

با توجه به درخواست شهروندان مبنی بر احتمال حضور شخص یا اشخاصی دیگر در خودرو، تیم عملیاتی سریعا نسبت به بازدید و جستجو اقدام کردند که کسی یافت نشد.

همین گزارش حاکی است: راننده خودروی سقوط کرده با توجه به شدت صدمات فوت نمود.