ایده آل گیلان/ مدیر عامل شرکت کود آلی گیلان با اشاره به اهمیت ناوگان خودرویی این مجموعه اظهار داشت: تقویت ناوگان خودرویی، از دیگر اهداف اصلی این شرکت بود که توانستیم با برنامه ریزی به این مهم دست یابیم.

بشری اذعان داشت: بدون شک در شرایط کنونی، افزایش و بروزرسانی ناوگان خودرویی شرکت یک سرمایه‌گذاری بزرگ محسوب می‌شود که این امر در کنار افتتاح خطوط جدید این مجموعه می‌تواند سهم بالایی در حل معضلات پسماندی شهرستان رشت داشته باشد.