جشن روپوش سفید، ویژه ی دانشجویان پرستاری و مامایی ورودی مهر ۱۴۰۱ و  دانشجویان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی ورودی مهر ۱۴۰۰ دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ،  راس  ساعت ۳۰: ۱۲   روز چهار شنبه ،  سوم خرداد ماه سال جاری ، در سالن اجتماعات این دانشکده ، برگزار می شود.