اختصاصی ایده آل گیلان/بر اساس شنیده ها پنج شنبه در جلسه ای شبانه به جهت فروش و واگذاری تیم سپیدرود به سرمایه دار اصفهانی بر گزار شد.

تیم سپیدرود رشت که پس از سقوط از لیگ برتر درگیر مشکلات مالی و مالکیتی بین کیومرث بیات و علی کریمی بوده حال در سکوت خبری در استانه واگذاری به سرمایه داری اصفهانی است.!

بر اساس شنیده های موثق این جلسه با حضور افشین ناظمی،کیومرث بیات،سرمایه دار اصفهانی و چند واسطه برگزار شده است!

از طرفی از یکی از شهرداران سابق رشت به عنوان متقاضی خرید دائمی این تیم ریشه دار و پرطرفدار نام برده می شود.