March 20,2023 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

IdealeGilan News Agency

گزارش تصویری/دومین روز از ارئه برنامه کاندیدا شهرداری رشت و رای گیری

رحیم شوقی و سید مجتبی خدمت بین دانا دو کاندیدای نهایی تصدی جایگاه شهردار رشت با حضور در صحن شورا ، برنامه هایشان را ارائه کردند.
پس از اعلام برنامه توسط دو کاندیدای احراز پست شهردار رشت ، انتخاب شهردار رشت در جلسه شورا انجام شد و از مجموع ۱۰ عضو حاضر در جلسه با ۱۰ رای موافق رحیم شوقی به عنوان شهردار رشت انتخاب شد.